dr n. med. Agata OrzechowskaPublikacje

Opublikowałam ponad 70 prac naukowych, w tym prac oryginalnych, poglądowych, kazuistycznych i rozdziałów książkowych dotyczących wymienionej problematyki. Najważniejsze z nich to:


Orzechowska A., Gałecki P.: Zaburzenia psychosomatyczne w ujęciu terapeutycznym. Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2014.
Link:
http://www.continuo.wroclaw.pl/sklep?func=productPage&pid=120&cid=23&prid=0&wid=45


Orzechowska A., Denys K., Gałecki P.: Aleksytymia-definicja, przyczyny i udział w etiologii chorób. Polski Merkuriusz Lekarski 2014; XXXVII/218: 128-133.
Link:
http://medpress.com.pl/sklep/product.php?id_product=151


Talarowska M., Orzechowska A., Szemraj J., Su K.P., Maes M., Gałecki P.: Manganese Superoxide Dismutase Gene Expression and Cognitive Functions in Recurrent Depressive Disorder. Neuropsychobiology 2014; 70(1):23-28.
Link:
http://www.karger.com/Article/FullText/363340


Orzechowska A., Zajączkowska M., Talarowska M., Gałecki P.: Depression and ways of coping with stress: A preliminary study. Medical Science Monitor 2013; 19:1050-1056.
Link:
http://www.medscimonit.com/download/index/idArt/889778


Orzechowska A, Talarowska M, Zboralski K, Florkowski A, Gałecki P. Subiektywna ocena objawów i efektów leczenia a natężenie stresu i poziomu lęku wśród pacjentów z wybranymi chorobami skóry i układu pokarmowego. Psychiatria Polska, 2013; XLVII (2): 225-237.
Link:
http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_2_2013/225Orzechowska_PP2_2013.pdf


Orzechowska A, Berent D, Zajączkowska M, Macander M, Gałecki P. Difficulties in identifying emotional states in patients treated for depressive disorders compared to patients with selected somatic diseases. Medical Science Technology, 2013; 54:54-59.
Link:
http://www.ceml-online.com/download/index/idArt/889266


Orzechowska A, Talarowska M, Zboralski K, Opuchlik K, Chamielec M, Florkowski A, Gałecki P. Aleksytymia a funkcjonowanie poznawcze u chorych z pierwszym epizodem depresji i depresją okresową nawracającą. Neuropsychiatria i Neuropsychologia, 2012; 7(4):190-196.
Link:
http://www.termedia.pl/Streszczenie-oryginalny-r-nAleksytymia-a-funkcjonowanie-poznawcze-u-chorych-z-pierwszym-epizodem-depresji-i-depresja-okresowa-nawracajaca,46,20228,0,0.html


Orzechowska A, Denys K, Wachowska K, Zboralski K, Talarowska M, Gałecki P. Aleksytymia u pacjentów z chorobami układu krążenia i pacjentów z zaburzeniami nastroju-doniesienia wstępne. Current Problems of Psychiatry, 2012; 13 (1): 12-17
Link:
http://www.wydawnictwo.umlub.pl/psychiatry/pl/artykul/pobierzPdf/id/3418


Talarowska M, Orzechowska A, Florkowski A, Gałecki P. Inteligencja emocjonalna a pamięć operacyjna w zaburzeniach depresyjnych. Current Problems of Psychiatry, 2012; 13 (2): 82-88.
Link:
http://www.wydawnictwo.umlub.pl/psychiatry/pl/artykul/pobierzPdf/id/3453


Gałecki P, Gałecka E, Maes M, Orzechowska A, Berent D, Talarowska M, Bobińska K, Lewiński A, Bieńkiewicz M, Szemraj J. Vascular Endothelial Growth Factor gene (VEGFA) polymorphisms may serve as a prognostic factors for recurrent depressive disorder development. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry, 2013; 45(1): 117-124.
Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23673188


Gałecki P, Orzechowska A, Berent D, Talarowska M, Bobińska K, Gałecka E, Lewiński A, Maes M, Szemraj J. Vascular Endothelial Growth Factor Receptor 2 gene (KDR) polymorphisms and expression levels in depressive disorder. Journal of Affective Disorders 2013; 147(1):144-147.
Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23164459


Orzechowska A, Talarowska M, Florkowski A, Zboralski K, Mossakowska-Wójcik J, Gałecki P. 2011, Czy na pewno zespół Aspergera? - opis przypadku, Neuropsychiatria i Neuropsychologia, 2011; 6(1): 43-49.
Link:
http://www.termedia.pl/Opis-przypadku-Czy-na-pewno-zespol-Aspergera-opis-przypadku,46,17093,0,0.html


Orzechowska A, Harasiuk A, Talarowska M, Zboralski K, Chojnacki J, Florkowski A. Ocena wybranych czynników psychologicznych u pacjentów z zespołem jelita nadwrażliwego i z chorobą refluksową przełyku. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2010;19(2):115-119.
Link:
http://ppn.ipin.edu.pl/aktualne/2010/2/IPiN_PPiN_-_2-2010_v3__%5Bkorekta2%5D.pdf


Orzechowska A, Gałecki P, Talarowska M, Florkowski A, Pietras T, Górski P, Znaczenie rodziny dla przebiegu astmy oskrzelowej. Postępy Dermatologii i Alergologii, 2010; XXVI, 6:477-483.
Link:
http://www.termedia.pl/Czasopismo/-7/pdf-15958-50?filename=Znaczenie%20rodziny.pdf


Orzechowska A, Talarowska M, Wysokiński A, Gruszczyński W, Zboralski K. Wybrane czynniki psychologiczne w łuszczycy i trądziku różowatym. Dermatologia Kliniczna, 2009; 11 (1): 17-20).
Link:
http://cornetis.pl/artykul/4256.html


Orzechowska A, Florkowski A, Gruszczyński W, Zboralski K, Wysokiński A, Gałecki P, Talarowska M. Status socjoekonomiczny a zachowania agresywne i style radzenia sobie ze stresem. Psychiatria Polska, 2009; XLIII, 1:53-63.
Link:
http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_1_2009/Orzechowska%20s53_Psychiatria%20Polska%201_2009.pdf


Orzechowska A, Wysokiński A, Przybylska B, Jałosińska J, Florkowski A, Zboralski K, Gałecki P. Zaburzenia depresyjne u osób w podeszłym wieku w zależności od aktywności życiowej. Merkuriusz Lekarski, 2008; XXV, 150: 503-506.
Link:
http://pml.medpress.com.pl/ePUBLI/150/15.pdf


Orzechowska A, Talarowska M, Drozda R, Mirowska D, Florkowski A, Zboralski K, Gałecki P. Zespół wypalenia zawodowego u lekarzy i pielęgniarek. Merkuriusz Lekarski, 2008; XXV, 150: 507-509.
Link:
http://pml.medpress.com.pl/ePUBLI/150/16.pdf


Orzechowska A, Wysokiński, Talarowska M, Zboralski K, Gruszczyński W. Psychological factors in the course of gastroesophageal reflux disease and irritable bowel syndrome. Gastroenterologia Polska, 2008;15 (4): 213-217.
Link:
http://cornetis.pl/artykul/4040.html


Spis wszystkich moich publikacji i komunikatów zjazdowych dostępny jest na stronie internetowej Biblioteki UM w Łodzi:
Link:
http://han.bg.umed.lodz.pl/han/ebsco/bg.umed.lodz.pl/pl/um/

Designed by: Zborecque